Trích từ Dân Chúa

Một phụ nữ Việt Nam là Tổng Giám Đốc điều hành đóng tàu sân bay hiện đại nhất thế giới

VOA

URL: http://danchuausa.net//mot-phu-nu-viet-nam-la-tong-giam-doc-dieu-hanh-dong-tau-san-bay-hien-dai-nhat-the-gioi/