Trích từ Dân Chúa

Một nửa dân số thế giới không được chăm sóc phù hợp về sức khỏe

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//mot-nua-dan-so-the-gioi-khong-duoc-cham-soc-phu-hop-ve-suc-khoe/