Trích từ Dân Chúa

Một linh mục Coptic bị đâm chết trên đường phố Cairo

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//mot-linh-muc-coptic-bi-dam-chet-tren-duong-pho-cairo/