Trích từ Dân Chúa

Một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Vatican chỉ là vấn đề sớm muộn

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//mot-cuoc-tan-cong-khung-bo-nham-vao-vatican-chi-la-van-de-som-muon/