Trích từ Dân Chúa

Mỗi năm trên thế giới có 6 triệu trẻ em chết trước khi đầy 5 tuổi

Mai Anh

URL: http://danchuausa.net//moi-nam-tren-the-gioi-co-6-trieu-tre-em-chet-truoc-khi-day-5-tuoi/