Trích từ Dân Chúa

Mễ Tây Cơ công bố việc xây dựng bức tượng Đức Bà Guadalupe lớn nhất thế giới

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//me-tay-co-cong-bo-viec-xay-dung-buc-tuong-duc-ba-guadalupe-lon-nhat-the-gioi/