Trích từ Dân Chúa

Mang Ánh sáng của Chúa Kitô đến cho tù nhân ở Philippines

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//mang-anh-sang-cua-chua-kito-den-cho-tu-nhan-o-philippines/