Trích từ Dân Chúa

Lời chúc giáng sinh của ĐGH với các thành viên của Giáo Triều Roma

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//loi-chuc-giang-sinh-cua-dgh-voi-cac-thanh-vien-cua-giao-trieu-roma/