Trích từ Dân Chúa

Kitô hữu hân hoàn vì đuợc Thiên Chúa yêu thường cứu rỗi

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//kito-huu-han-hoan-vi-duoc-thien-chua-yeu-thuong-cuu-roi/