Trích từ Dân Chúa

Khôn ngoan từ bỏ của cải đời nầy lấy Nước Trời đời sau

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net//khon-ngoan-tu-bo-cua-cai-doi-nay-lay-nuoc-troi-doi-sau/