Trích từ Dân Chúa

Hơn 9 triệu khách hành hương kính viếng Đền Thánh Đức Mẹ Fatima trong năm 2017

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//hon-9-trieu-khach-hanh-huong-kinh-vieng-den-thanh-duc-me-fatima-trong-nam-2017/