Trích từ Dân Chúa

Hội nghị tại Vatican nhấn mạnh tới vai trò giáo dân trước những thách đố của thời đại

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net//hoi-nghi-tai-vatican-nhan-manh-toi-vai-tro-giao-dan-truoc-nhung-thach-do-cua-thoi-dai/