Trích từ Dân Chúa

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam loan báo Năm Thánh mừng 30 Năm tuyên thánh cho 117 vị tử đạo

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-giam-muc-viet-nam-loan-bao-nam-thanh-mung-30-nam-tuyen-thanh-cho-117-vi-tu-dao/