Trích từ Dân Chúa

Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân: Những cáo buộc của Đức Tổng Giám Mục Viganò cần được trả lời khẩn cấp

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-giam-muc-phi-luat-tan-nhung-cao-buoc-cua-duc-tong-giam-muc-vigano-can-duoc-tra-loi-khan-cap/