Trích từ Dân Chúa

Hội Đồng Giám Mục Pakistan tố cáo các bác sĩ đánh chết một người Công Giáo

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-giam-muc-pakistan-to-cao-cac-bac-si-danh-chet-mot-nguoi-cong-giao/