Trích từ Dân Chúa

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ sẽ triều yết Đức Thánh Cha vào ngày thứ Năm 13/9/2018

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-giam-muc-hoa-ky-se-trieu-yet-duc-thanh-cha-vao-ngay-thu-nam-13-9-2018/