Trích từ Dân Chúa

Hội Đồng Giám Mục Đức lên án thái độ thiếu trách nhiệm của báo chí khi tung ra một tài liệu bị đánh cắp

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-giam-muc-duc-len-an-thai-do-thieu-trach-nhiem-cua-bao-chi-khi-tung-ra-mot-tai-lieu-bi-danh-cap/