Trích từ Dân Chúa

Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ tổ chức Đại hội lần 31 với chủ đề: Niềm vui của Tin Mừng

Lm Nguyễn Tất Thắng, OP

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-giam-muc-an-do-to-chuc-dai-hoi-lan-31-voi-chu-de-niem-vui-cua-tin-mung/