Trích từ Dân Chúa

Hiền mẫu giáo phận Phan Thiết và Đà Lạt mừng lễ bổn mạng

Phêrô Nguyễn Hữu Nguyên

URL: http://danchuausa.net//hien-mau-giao-phan-phan-thiet-va-da-lat-mung-le-bon-mang/