Trích từ Dân Chúa

Hạt giống hòa bình trong Giáo phận Sylhe: Một “bàn tròn” với người Hồi giáo, người Hindu và Phật giáo

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//hat-giong-hoa-binh-trong-giao-phan-sylhe-mot-ban-tron-voi-nguoi-hoi-giao-nguoi-hindu-va-phat-giao/