Trích từ Dân Chúa

Giữa cơn dịch cúm: Giáo phận San Jose, Calfornia ngưng các thánh lễ và chương trình mục vụ

Nguyễn Long Thao

Đức Giám Mục Oscar Cantu cai quản giáo phận San Jose, thuộc quận hạt Santa Clara miền bắc California, trong ngày 13 tháng Ba năm 2020 đã ra thông báo gửi giáo dân giáo phận San Jose về việc tạm ngưng cử hành các thánh lễ và các chương trình mục vụ trong giáo phận San Jose trong thời gian có dịch cúm Coronavirus.

Thông báo của Đức Giám Mục Cantu, được công bố trên trang nhà của giáo phận Sanjose Xem thông báo của ĐGM Cantu. Thông báo có đoạn viết.

“Ưu tiên hàng đầu của Giáo phận chúng tôi là sức khoẻ và sự an toàn của các gia đình, trẻ em, và những ai dễ bị lây bệnh trong cộng đồng. Với đầy sự thận trọng, chúng tôi đã đóng cửa mọi trường học của Giáo phận kể từ hôm nay, thứ Sáu, 13 tháng 3, cho đến thứ Sáu, 27 tháng 3.

Thêm vào đó, tôi yêu cầu tất cả các giáo xứ, họ đạo, và các nhà nguyện trong Giáo phận San Jose tạm ngưng tất cả các Thánh lễ chung, kể từ thứ Bảy, 14 tháng 3, cho tới khi có thông báo mới. Các nghi lễ Rửa tội, lễ Hôn phối, lễ An táng có thể được cử hành, nhưng chỉ giới hạn cho những người trong gia đình. Các lớp Giáo lý cũng sẽ tạm ngưng cho tới khi có quyết định mới.

Tất cả những cuộc tụ họp của các xứ đạo cũng tạm ngưng cho tới khi có thông báo mới.

Với những quan tâm nói trên, tôi miễn chuẩn việc tham dự Thánh lễ cho mọi người Công Giáo trong Giáo phận San Jose trong giai đoạn này”.

Tưởng cũng nên nói thêm, nhằm giới hạn dich cúm lây lan, Thị Trưởng thành phố San Jose đã ra lệnh cấm tất cả các cuộc tụ họp có trên 250 người trong thời gian San Jose đang trải qua dịch cúm Coronavirus.

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net//giua-con-dich-cum-giao-phan-san-jose-calfornia-ngung-cac-thanh-le-va-chuong-trinh-muc-vu/