Trích từ Dân Chúa

Giải đáp phụng vụ: Lễ kính Chúa rơi vào thứ bảy được cử hành như thế nào?

Nguyễn Trọng Đa

URL: http://danchuausa.net//giai-dap-phung-vu-le-kinh-chua-roi-vao-thu-bay-duoc-cu-hanh-nhu-the-nao/