Trích từ Dân Chúa

Ecuador cử hành Ngày các Nhà Truyền giáo ad gentes

Ngọc Yến

Ngày 12/6/2020, Giáo hội cử hành Ngày các Nhà Truyền giáo Ad Gentes. Chúng tôi muốn chúc mừng tất cả các nhà truyền giáo Ecuador đã rời quê hương đi đến các vùng đất khác trên thế giới để mang Tin Mừng của Chúa cho mọi người.

Trên đây là một thông báo của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Ecuador gửi đến Hãng tin Fides. Theo thông báo, Hội đồng Giám mục Ecuador đã tuyên bố ngày 12/6 là “Ngày các Nhà truyền giáo ad gentes ở Ecuador”. Ngày này được chọn vì là ngày lễ của chân phước Mercedes de Jesús Molina, nhà truyền ad gentes đầu tiên của Giáo hội Ecuador.

Mercedes de Jesus Molina (1828-1883) được Thánh Gioan Phaolô II phong chân phước trong chuyến tông du đến đất nước 01/01/1985. Lễ nhớ được cử hành vào ngày 12/6, ngày chân phước về trời.

Ngày 24/4/2015, trong Hội nghị thường niên, Hội đồng Giám mục đã tuyên bố thánh Mercedes de Jesus Molina là đấng bảo trợ của các nhà truyền giáo Ecuador, và ngày cầu nguyện cho họ cũng là ngày phụng vụ kính nhớ chân phước. Ý tưởng Ngày các Nhà Truyền giáo được ra đời trong năm 2014, trong cuộc gặp gỡ của các nhà truyền giáo tại Trung tâm Truyền giáo Quốc gia.

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Ecuador nhắc lại: “Tước hiệu ‘Các Nhà Truyền giáo ad gentes’ được Giáo hội trao cho các linh mục, các nhà truyền giáo, tu sĩ và giáo dân đang hoạt động trong các lãnh thổ được Giáo hội công nhận là các vùng đất truyền giáo ad gentes. Nghĩa là, những gì Giáo hội đã thực hiện từ lúc đầu với các vị truyền giáo đầu tiên như Thánh Phaolô và Barnaba, là những người đã được Giáo hội sai đi mang Tin Mừng cho lương dân, những người vẫn chưa biết đến Tin Mừng”.

Ở Ecuador có 8 lãnh thổ truyền giáo ad gentes được Giáo hội công nhận theo cách này. Có 6 Đại diện Tông tòa ở vùng Amazon. (Fides 12/6/2020)

Ngọc Yến - Vatican News

URL: http://danchuausa.net//ecuador-cu-hanh-ngay-cac-nha-truyen-giao-ad-gentes/