Trích từ Dân Chúa

Đường đời lắm nẻo chua cay!

Người Giồng Trôm

URL: http://danchuausa.net//duong-doi-lam-neo-chua-cay/