Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha viếng thăm tổ chức Lương nông quốc tế (FAO)

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-vieng-tham-to-chuc-luong-nong-quoc-te-fao/