Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng đoàn Nomadelfia

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-vieng-tham-cong-doan-nomadelfia/