Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha Phanxicô mạnh mẽ chống án tử hình

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-phanxico-manh-me-chong-an-tu-hinh/