Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha nâng miền Giám Quản Tông Tòa gần quê hương Mẹ Têrêsa lên hàng Giáo Phận

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-nang-mien-giam-quan-tong-toa-gan-que-huong-me-teresa-len-hang-giao-phan/