Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha mời gọi khách hành hương: ‘Hãy để lòng mình được uốn nắn bởi Chúa Thánh Linh”

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-moi-goi-khach-hanh-huong-hay-de-long-minh-duoc-uon-nan-boi-chua-thanh-linh/