Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha: Lễ Hiển Linh mở ra cho chúng ta sự mới mẻ của Chúa Giêsu

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-le-hien-linh-mo-ra-cho-chung-ta-su-moi-me-cua-chua-giesu/