Trích từ Dân Chúa

Ðức Thánh Cha ký công bố thông điệp Fratelli Tutti

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Lúc 4 giờ chiều, thứ Bảy, ngày 3/10/2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ký thông điệp thứ ba của ngài “Fratelli Tutti” tại Assisi, cạnh mộ của thánh Phanxicô.

Trước đó, Ðức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ, từ lúc 3 giờ 15 phút tại bàn thờ trước mộ thánh nhân. Thánh lễ đơn sơ, hơn nửa tiếng đồng hồ, và chỉ có khoảng 15 người tham dự, trong đó có Ðức Hồng Y Agostino Vallini, đặc sứ của Tòa Thánh tại Vương cung thánh đường thánh Phanxicô ở Assisi và Ðức Tổng giám mục Domenico Sorrentino của giáo phận Assisi, cha Bề trên Mauro Gambetti của tu viện và một số tu sĩ.

Cuối thánh lễ, Ðức Thánh Cha đã ký ba bản thông điệp, nguyên bản bằng tiếng Tây Ban Nha, cùng với bản tiếng Ý và tiếng Bồ Ðào Nha. Trước khi ký, Ðức Thánh Cha nói: “Bây giờ tôi sẽ ký thông điệp mà Ðức ông Paolo Braida mang lên bàn thờ này. Ðức ông là người phụ trách các bản dịch và cả các bài diễn văn của Ðức Giáo hoàng, trong Phân bộ Tổng vụ của Phủ Quốc Vụ khanh. Ðức ông giám sát tất cả và vì thế tôi muốn Ðức ông hiện diện tại đây hôm nay, mang thông điệp cho tôi. Cùng với Ðức ông, còn có hai người dịch khác, là cha Antonio dịch từ Tây Ban Nha ra tiếng Bồ, và cha Cruz là người Tây Ban Nha, kiểm soát các bản dịch khác từ tiếng Tây Ban Nha. Tôi muốn có sự hiện diện của các cha ấy ở đây như dấu chỉ lòng biết ơn đối với toàn thể Phân bộ Tổng vụ, phân bộ thứ nhất, của Phủ Quốc vụ khanh, là cơ quan phụ trách việc soạn và dịch. Các dịch giả này khiêm tốn và họ ẩn danh.

Mọi người đã vỗ tay, sau khi Ðức Thánh Cha ký thông điệp.

Sau khi ký thông điệp, Ðức Thánh Cha giã từ Assisi để trở về Roma, cách đó gần 190 cây số.

Trước đó, khi đến tu viện Phanxicô ở Assisi, Ðức Thánh Cha còn ghé lại nữ đan viện thánh Clara, ở Vallegloria di Spello để chào 27 nữ tu tại đây, trước khi tiến về Ðền thờ thánh Phanxicô. Khoảng hơn 100 tín hữu đeo khẩu trang chào đón ngài tại đây.

Thông điệp của Ðức Thánh Cha được công bố lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật, ngày 4 tháng 10, theo giờ Rôma.

Source: Religion News Pope Francis’ new encyclical, Fratelli Tutti, enshrines familiar criticisms of racism and borders

Video Ðức Thánh Cha ký công bố thông điệp Fratelli Tutti

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-ky-cong-bo-thong-diep-fratelli-tutti/