Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha gặp Tomasz Komenda, một cựu tù nhân bị tù oan gần 20 năm

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-gap-tomasz-komenda-mot-cuu-tu-nhan-bi-tu-oan-gan-20-nam/