Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha cử hành lễ Vọng Giáng Sinh 2017

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-cu-hanh-le-vong-giang-sinh-2017/