Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 2 Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-bo-nhiem-2-tong-thu-ky-bo-truyen-giao/