Trích từ Dân Chúa

Đức Phanxicô với phái đoàn Chính Thống Nga: Các Giáo Hội Qui Hiệp không còn là trở ngại cho Đại Kết nữa

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//duc-phanxico-voi-phai-doan-chinh-thong-nga-cac-giao-hoi-qui-hiep-khong-con-la-tro-ngai-cho-dai-ket-nua/