Trích từ Dân Chúa

Đức Phanxicô trả lời báo chí trên đường từ Bangladesh trở về Rôma

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//duc-phanxico-tra-loi-bao-chi-tren-duong-tu-bangladesh-tro-ve-roma/