Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y tân cử Pedro Barreto Jimeno của Peru đã từng bị dọa giết

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-tan-cu-pedro-barreto-jimeno-cua-peru-da-tung-bi-doa-giet/