Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y tân cử Giovanni Angelo Becciu được bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-tan-cu-giovanni-angelo-becciu-duoc-bo-nhiem-tan-tong-truong-bo-tuyen-thanh/