Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y tân cử của Bolivia bị vu cáo có vợ và con cái

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-tan-cu-cua-bolivia-bi-vu-cao-co-vo-va-con-cai/