Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y Pietro Parolin: Giáo Hội đã có những bước tiến rất lớn trong cuộc chiến chống lạm dụng tính dục

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-pietro-parolin-giao-hoi-da-co-nhung-buoc-tien-rat-lon-trong-cuoc-chien-chong-lam-dung-tinh-duc/