Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y Donald Wuerl cầu xin sự tha thứ vì “sai lầm trong phán đoán”

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-donald-wuerl-cau-xin-su-tha-thu-vi-sai-lam-trong-phan-doan/