Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y Bernard Law của Hoa Kỳ từ trần ở tuổi 86

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-bernard-law-cua-hoa-ky-tu-tran-o-tuoi-86/