Trích từ Dân Chúa

Đức cha Gioan Maria Vũ Tất dâng lễ và làm phép nhà nguyện Phong Hải tại Lào Cai

Lm Giuse Nguyễn Văn Thành

URL: http://danchuausa.net//duc-cha-gioan-maria-vu-tat-dang-le-va-lam-phep-nha-nguyen-phong-hai-tai-lao-cai/