Trích từ Dân Chúa

Đức cha Eamon Martin kêu gọi tín hữu trở thành nhà truyền giáo của sự sống

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//duc-cha-eamon-martin-keu-goi-tin-huu-tro-thanh-nha-truyen-giao-cua-su-song/