Trích từ Dân Chúa

Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương đã về Nhà Cha trên Trời lúc 10.20 phút sáng Thứ Tư 6/12/2017

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//duc-cha-dominico-mai-thanh-luong-da-ve-nha-cha-tren-troi-luc-1020-phut-sang-thu-tu-6-12-2017/