Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô và 14 Hồng y mới chào thăm Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-va-14-hong-y-moi-chao-tham-duc-nguyen-giao-hoang-bien-duc-xvi/