Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô: Tự do không đem lại ý nghĩa cho cuộc sống nếu không có tình yêu đến từ Chúa

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-tu-do-khong-dem-lai-y-nghia-cho-cuoc-song-neu-khong-co-tinh-yeu-den-tu-chua/