Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô nhắc các tay đua mô tô sống với niềm đam mê

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-nhac-cac-tay-dua-mo-to-song-voi-niem-dam-me/