Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô muốn thăm Nhật bản vào năm tới

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-muon-tham-nhat-ban-vao-nam-toi/