Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô: Kinh ngạc để hiểu nhau và lo âu đau khổ vì vắng Chúa

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-kinh-ngac-de-hieu-nhau-va-lo-au-dau-kho-vi-vang-chua/